Základní informace

Popis areálu OPC ( obchodně podnikatelského centra) :

 Správní budova - multifunkční čtyřpodlažní objekt využívaný pro účel zabezpečení kancelářského zázemí společnosti SEMAG spol.s.r.o. Přízemí je využito pro zabezpečení soc. zázemí pracovníků pekárny a technického zabezpečení rozvodů médií. Ostatní nebytové prostory jsou pronajímány. Budova je konstrukčně řešena tak, že obvodové stěny tvoří železobetonové panely jenž jsou uloženy v kovových nosných rámech upevněných na železobetonových nosnících stavěných v modulu 6 x 6 metrů.

K dnešnímu datu v tomto objektu je volná plocha k pronájmu v 1.NP 36m čtverečních a v 3.NP. 36m čtverečních. V objektu se nachází : lékárna, ordinace čtrnácti lékařů (ordinace- zubní, ortopedie, neurologie, gynekologie, oční, všeobecného lékaře), zubní laboratoř, spinální dekompresní terapie, pobočka České spořitelny, zlatnictví, prodejna vlastní výroby pečiva, prodejna masa a masných výrobků, prodejna a opravna mobilů, pobočka České stavební spořitelny, prodejna a opravna optiky, prodena PC-SWaHW, kadeřnický salon, atd…

Budova je vybavena bezbariérovým vstupem a výtahem, kamerovým systémem, parkovištěm, a je hlídána ostrahou po dobu 24 hodin. Výše nájmu je stanovená na dle aktuální nabídky nájemního prostoru ( částka x metr čtvereční x rok ), fakturuje se poměrná měsíční částka a k nájmu se připočítávají služby ( to je – odvoz odpadků, úklid společných prostor ostraha, vytápění prostor. Dále dodávka el.energie a vody a to na základě samostatného podružného měření).

 Průmyslový objekt ( bývalých skladů a bývalé lehké strojírenské výroby) - je to čtyřpodlažní budova, která je stavebně řešena obdobně jak budova správní. Opět tvoří obvodový plášť panely uchycené v H rámech na nosnících v modulu 6x6 m ( popřípadě 6x3m).Budova má komunikační schodiště a nákladní výtah o nosnosti 2 000kg ( dostatečně prostorný a dimenzovaný pro dopravu i větších kusů ( po úhlopříčce do délky 6m). Nosnost podlah je 1 000 kg na metr čtvereční a výška stopů je zde cca 4,7m.V přízemí se nachází naše výrobní prostory pekárny chleba vč. zázemí ostatní prostory jsou pronajímány – převážně pro možnost skladování a lehké výroby. Dispozičně je objekt členěn na patrech vždy na dvě křídla s tím že středem je vedeno jednak schodiště a jednak nákladní výtah. Každé křídlo nabízí k pronájmu cca 400 metrů čtverečních plochy.Na každém patře se nachází soc. zázemí ( WC a šatna).

K dnešnímu dni jsou k dispozici uvedené prostory - Celé křídlo budovy v 3.NP 400m čtverečních. Dále celé 2.NP t.j. jedno křídlo 400m čtverečních a druhé křídlo 186 a 212m čtverečních.

Výše nájmu je stanovená dle aktuální nabídky nájemního prostoru x metr čtv. x rok (v návaznosti na výměru pronajaté plochy) plus služby a energie.

Před budovou je zpevněná plocha a místo pro parkování vozidel.
K objektu je samozřejmě příjezd a prostor i pro kamionovou dopravu , a vedle objektu bývalých skladů se nachází dostatečné velké parkoviště pro osobní automobily.